Bá Vương

TOP Tên nhân vật Reset
1 DKSieuNhan 334
1 Chaien 332
1 TinhSeO 518
4 ViAnhLaGio 445
5 ChipHero 442
6 Pandos 429
7 Tho7Mau 428
8 GameOpEn 428
9 EmperorRon 420
10 DKMaster 384

Cập nhật mới

Tin Hướng dẫn

Tin diễn đàn