Rồng Bá Chủ

TOP Tên nhân vật Reset
1 TIGER 566
1 Riot 676
1 SanJi 628
4 QuaiVat 517
5 chienbinh 517
6 PainNagato 504
7 JinBi 461
8 Shadow 460
9 NDllLaLiem 406
10 Solomon 403

Cập nhật mới

Tin Hướng dẫn

Tin diễn đàn